Jak powstaje folia?

Aktualności Info

Folie, opakowania, worki na śmieci, zabawki, a także wiele innych przedmiotów codziennego użytku powstaje dzięki zastosowaniu polimerów w przemyśle wytwórczym. Surowce pozyskiwane są w procesie destylacji ropy naftowej, której wydobycie wiąże się pośrednio z ceną produktu końcowego.

Do produkcji folii wykorzystywany jest polietylen (PE). Do przedsiębiorstw produkcyjnych dostarczany jest pod postacią bezbarwnego lub pożądanej barwy granulatu.

Wykorzystywane surowce

Najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje surowca.

HDPE – polietylen o dużej gęstości:

Folia wykonana z takiego polietylenu charakteryzuje się niską grubością przy jednocześnie wysokiej odporności na rozciąganie i zrywanie. Posiada jednocześnie niższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak przebicia. Ulega szybszemu rozkładowi, szczególnie gdy poddana zostanie wilgoci i niskim temperaturom. Można ją rozpoznać po twardej strukturze i charakterystycznym szeleszczeniu podczas deformacji.

LDPE – polietylen o niskiej gęstości:

Folia wykonana z tego surowca jest dużo grubsza od folii HDPE i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Charakteryzuje się sporą elastycznością, dlatego dużo łatwiej ulega deformacji. Posiada zwiększoną wytrzymałość na warunki atmosferyczne, co jednocześnie znacznie wydłuża okres pełnego rozkładu. Rozpoznać ją można po gładkiej i elastycznej strukturze.

Technika wytwarzania

Charakter opakowań foliowych pozwala na wykorzystanie ich w procesie recyklingowym. Poddawana ponownej obróbce folia wykorzystywana jest do produkcji regranulatu. Tak wykonane opakowania mają ograniczone zastosowanie, ponieważ wyłącznie wykorzystanie pierwotnego surowca pozwala na np. zastosowanie produktów w branży spożywczej.

Folia wytwarzana jest metodą rozdmuchu. W zależności od rodzaju surowca HDPE lub LDPE, rozgrzany do odpowiedniej temperatury, formowany jest określonych wymiarów rękaw. W jego środku maszyna wtłacza rozgrzane powietrze, które pozwala nadać folii pożądany rozmiar i kształt. Całość jest zwijana, zgrzewana i przycinana zgodnie ze specyfikacją zamówienia.

(hala produkcyjna)